Τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.

2. Πίεση Δοκιμής 15 bar.

3. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95° C.

4. Μόνωση πολυουρεθάνης (από 300L – 2000L αποσπώμενη).

5. Εναλλάκτης: σπειροειδής 1”.

6. Πίεση δοκιμής εναλλάκτη 15 bar.

7. Τα δοχεία αδρανείας είναι από χάλυβα DX51Z140, χωρίς ανόδιο μαγνησίου, χωρίς πλευρική και άνω φλάντζα.