Όλα τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Είμαστε πιστοποιημένοι με ISO 9001:2008 (σύστημα διασφάλισης ποιότητας) για όλη την διαδικασία της παραγωγής.
Τα ηλιακά μας συστήματα έχουν δοκιμαστεί με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12976 και έχουν πιστοποιηθεί με το διεθνές σήμα ποιότητας SOLAR KEYMARK.
Οι ηλιακοί μας συλλέκτες έχουν δοκιμαστεί με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12975 και έχουν πιστοποιηθεί με το διεθνές σήμα ποιότητας SOLAR KEYMARK.
Όλα τα τεστ δοκιμών έχουν πραγματοποιηθεί στο διεθνές Ελληνικό πιστοποιημένο εργαστήριο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
Σήμανση CE: συμβολίζει τη συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές, ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.
Επιπλέον οι ηλιακοί μας θερμοσίφωνες έχουν υποβληθεί σε τεστ δοκιμών χαμηλής τάσης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).