Με την ίδια βάση μπορεί να γίνει εγκατάσταση του ηλιακού συστήματος είτε σε ταράτσα, είτε σε κεραμίδια.