Η εταιρεία Prismatherm εδώ και 2 δεκαετίες, κατασκευάζει ηλιακά θερμικά συστήματα, τα οποία διατίθενται στην Ελληνική και διεθνή αγορά, για οικιακές αλλά και επαγγελματικές εφαρμογές. Βασιζόμενοι στην 20 έτη μας εμπειρία και τεχνογνωσία κατασκευάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και άριστης ποιότητας εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλη διάρκεια ζωής.

Η εταιρεία μας βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας 1999/44/ΕΚ που αφορά τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών, παρέχει εγγύηση 2 ετών για όλα τα προϊόντα της χωρίς την υποχρέωση συντήρησης.

Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιείται ανά 2 έτη η συντήρηση της συσκευής από επαγγελματία τεχνικό με τα γνήσια ανταλλακτικά της Prismatherm, τα όποια είναι πιστοποιημένα και κατάλληλα για τα προϊόντα της.

Με αίσθημα ευθύνης προς τον καταναλωτή η εταιρεία μας έχει καταθέσει την εγγύηση των προϊόντων της, στο Υπουργείο Εμπορίου στο τμήμα Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και έχει γίνει αποδεκτή για τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Η εταιρεία μας σας ευχαριστεί για την προτίμηση σας και σας παρέχει επέκταση εγγύησης:

Για την συλλεκτική επιφάνεια των ηλιακών Εγγύηση 10 ετών
Για τα μπόιλερ των ηλιακών σειρά INOX Εγγύηση 10 ετών
Για τα μπόιλερ των ηλιακών σειρά EVO Εγγύηση 8 ετών
Για τα μπόιλερ των ηλιακών σειρά VF Εγγύηση 6 ετών
Για τα μπόιλερ των ηλιακών σειρά POWER Εγγύηση 5 ετών
Για τα ηλεκτρομπόιλερ Εγγύηση 7 ετών
Για τα ηλεκτρικά θερμοσίφωνα PLUS Εγγύηση 7 ετών
Για τα μπόιλερ Λεβητοστασίου – Αδράνειας Εγγύηση 5 ετών
Για όλα τα ηλεκτρικά μέρη των συσκευών
(αντίσταση και θερμοστάτη ασφαλείας)
Εγγύηση 1 έτους
* Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν θραύση κρυστάλλων.
* Η εγγύηση των προϊόντων ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πώλησης της εταιρείας μας.

Όροι εγγύησης:

1. Για να ισχύει η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και σφραγισμένη από τον αντιπρόσωπο συνοδευόμενη με την απόδειξη αγοράς.

2. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται από επαγγελματία τεχνικό και να έχει εκδοθεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

3. Η εταιρία δεν καλύπτει βλάβες οι οποίες προήλθαν από κακή σύνδεση, έλλειψη νερού, θερμικού υγρού ή θεομηνία.

4. Οι συντηρήσεις των συσκευών θα πρέπει να γίνονται ανά 2 έτη από επαγγελματία τεχνικό ο οποίος θα αναγράφει στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών τις εργασίες που πραγματοποίησε. Η εταιρία δεν αναγνωρίζει ως αποδεικτικό για τα service την προφορική δήλωση του πελάτη – τεχνικού ή τελικού καταναλωτή. Θα πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη αγοράς ανταλλακτικών απαραίτητα για το service.

5. Με την εγγύηση αυτή είμαστε υποχρεωμένοι να επιδιορθώσουμε ή να αντικαταστήσουμε κατόπιν τεχνικού ελέγχου και έγκρισης του μηχανικού της εταιρίας μας όποιο τμήμα της συσκευής παρουσιάζει βλάβη και οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα.

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν θραύση κρυστάλλων.

7. Η εταιρία μας δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και εργασίας.

8. Η επίσκεψη τεχνικού της εταιρίας μας για επί τόπου έλεγχο χρεώνεται με τα έξοδα κινήσεως.